(1)
Grzyb, M. ‘We Condemn Abusing Violence Against women’. The Criminalization of Domestic Violence in Poland: „Potępiamy nadużywanie Przemocy Wobec kobiet”. O Kryminalizacji Przemocy Domowej W Polsce. AK 2020, 163-183.