(1)
Klimczak, J.; Niełaczna, M. Extreme Criminal Penalties - Death Penalty and Life Imprisonment in the Polish Penal and Penitentiary System: Skrajne Kary Kryminalne – Kara śmierci I dożywotniego więzienia W Polskim Systemie Karnym I Penitencjarnym. AK 2023, 225-252.