(1)
Buczkowski, K.; Wiktorska, P. Crime in the Subsequent Adult Life of Former Juvenile offenders. Selected Aspects of the Impact of Political Transformation in Poland on a Return to Delinquency by Adults Who Were Juvenile Delinquents in the 1980s and 2000s: Przestępczość W Losach życiowych dorosłych – Dawnych Nieletnich sprawców czynów Karalnych. Wybrane Aspekty wpływu Transformacji Ustrojowej W Polsce Na powrotność Do przestępczości Nieletnich Z Lat 80. I 2000. AK 2023, 97-115.