(1)
Laskowska, K. Rola Prawa Karnego W Ograniczaniu Patologii Jako poważnego zagrożenia Dla społeczeństwa XXI Wieku. AK 2009, 147-158.