(1)
Jaworska-Wieloch, A.; Sitarz, O. Prawa Osadzonych W Praktyce Penitencjarnej W świetle Ustalonych porządków wewnętrznych Jednostek Penitencjarnych I Ich Konfrontacja Z Orzecznictwem ETPC. AK 2018, 459-494.