(1)
Dünkel, F.; Baechtold, A.; Van Zyl-Smit, D. Europejskie reguły Wykonywania Sankcji I środków Orzeczonych Wobec Nieletnich sprawców czynów Karalnych. AK 2009, 35-60.