(1)
Van Zyl-Smit, D.; Snacken, S. Prawa więźniów W Perspektywie Europejskiej Ostatnich Lat. AK 2009, 7-33.