(1)
Lasocik, Z. Więźniowie szczególnie Chronieni – Prawo I Praktyka, Czyli O społecznych Skutkach Decyzji Politycznej. AK 2019, 81-152.