(1)
Stępniak, P. Systemowa pozorność Resocjalizacji Penitencjarnej W świetle Badań Empirycznych. Propozycje Zmian. AK 2012, 91-133.