(1)
Pratt, J.; Miao, M. The End of Penal Populism : The Rise of Populist Politics: Koniec Populizmu Penalnego I Rozkwit Polityk Populistycznych. AK 2019, 15-40.