[1]
Kudlak, G. 2014. Terapia uzależnień od środków odurzających i psychotropowych w warunkach więziennych, w kontekście przeciwdziałania prizonizacji. Archiwum Kryminologii. XXXVI (sty. 2014), 259–278. DOI:https://doi.org/10.7420/AK2014H.