[1]
Jaworska-Wieloch, A. i Sitarz, O. 2019. Funkcjonalność i adekwatność środka karnego i obowiązku probacyjnego nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Czy regulacje prawnokarne odpowiadają potrzebom osób pokrzywdzonych?. Archiwum Kryminologii. XLI/1 (maj 2019), 297–323. DOI:https://doi.org/10.7420/AK2019G.