[1]
Sitarz, O. i Jaworska-Wieloch, A. 2017. Prawo do praktyk religijnych osób osadzonych w areszcie śledczym i odbywających karę pozbawienia wolności w teorii i praktyce penitencjarnej. Archiwum Kryminologii. XXXIX (sty. 2017), 117–148. DOI:https://doi.org/10.7420/AK2017D.