[1]
Lasocik, Z. 2021. Świadomość społeczna jako czynnik efektywnego eliminowania handlu ludźmi w Polsce: Social awareness as a factor of effective elimination of human trafficking in Poland. Archiwum Kryminologii. XLIII/2 (grudz. 2021), 91–126. DOI:https://doi.org/10.7420/AK2021.32.