[1]
Corcoran, M. 2021. Populism, scandal management and state-facilitated "covid-corruption" in the United Kingdom: Populizm, zarządzanie skandalem i facylitowana przez państwo „korupcja covidowa” w Wielkiej Brytanii. Archiwum Kryminologii. XLIII/2 (grudz. 2021), 39–61. DOI:https://doi.org/10.7420/AK2021.33.