[1]
Oldfield, L. i Mills, A. 2022. Adventures in populist discourse: Could a solution to penal populism in New Zealand be hiding in plain sight? Przygody w populistycznym dyskursie: czy rozwiązanie problemu populizmu penalnego w Nowej Zelandii może być ukryte na widoku?. Archiwum Kryminologii. XLIV/1 (lip. 2022), 253–282. DOI:https://doi.org/10.7420/AK2021.30.