[1]
Mahoney, I., Teague, K., Long, M. i Winder, B. 2022. Populist and vindictive constructions of sexual offending, pluralities of violence, and the implications for criminal and social justice: Populistyczne oraz mściwe konstrukcje przestępstwa seksualnego, większość względna przemocy, i implikacje dla sprawiedliwości karnej i społecznej . Archiwum Kryminologii. XLIV/1 (lip. 2022), 123–145. DOI:https://doi.org/10.7420/AK2021.26.