[1]
Woźniakowska-Fajst, D. i Witkowska-Rozpara, K. 2022. How neoclassical criminology, penal populism and COVID-19 helped to escalate the repressiveness of criminal law – the case of Poland: Jak kryminologia neoklasyczna, populizm penalny i COVID-19 pomogły w zwiększeniu represji karnej w Polsce. Archiwum Kryminologii. XLIV/1 (lip. 2022), 77–106. DOI:https://doi.org/10.7420/AK2021.27.