[1]
Rodriguez Gutierrez, D. 2022. Elite punitive populism and youth justice reform in Chile: Legitimizing a new political order: Populizm penalny elit a reforma wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich w Chile: legitymizacja nowego porządku politycznego. Archiwum Kryminologii. XLIV/1 (lip. 2022), 171–196. DOI:https://doi.org/10.7420/AK2021.25.