[1]
Sitarz, O. 2022. Protection of Christian values – penal populism or a rational decision on criminalization? Ochrona wartości chrześcijańskich – populizm penalny czy racjonalna decyzja kryminalizacyjna?. Archiwum Kryminologii. XLIV/1 (lip. 2022), 39–76. DOI:https://doi.org/10.7420/AK2021.20.