[1]
Lasocik, Z. 2021. Forced labour – well-hidden mechanisms of dependence and enslavement: Praca przymusowa – ukryte mechanizmy zależności i zniewolenia. Archiwum Kryminologii. XLIII/1 (maj 2021), 271–294. DOI:https://doi.org/10.7420/AK2021.05.