[1]
Arévalo Sánchez, S., García Sepúlveda, J.P. i Winterdyk, J. 2021. Using design thinking and innovation camps to combat forced labour: A case example: Myślenie kreatywne i obozy innowacyjne, jako instrumenty eliminowania pracy przymusowej - studium przypadku. Archiwum Kryminologii. XLIII/1 (maj 2021), 249–270. DOI:https://doi.org/10.7420/AK2021.14.