[1]
Musikawong, S. i Rzonca, P. 2021. Debt bondage in human trafficking: US agriculture and Thailand fisheries primed for labour exploitation: Niewola za długi: rolnictwo Stanów Zjednoczonych i rybołówstwo Tajlandii gotowe na pracę przymusową. Archiwum Kryminologii. XLIII/1 (maj 2021), 169–193. DOI:https://doi.org/10.7420/AK2021.11.