[1]
Pavlović Vinogradac, V. 2021. ‘It’s not worth it, it’s just a bike’. Reporting property crimes in South-eastern European countries: „Nie warto, to tylko rower” – zgłaszanie przestępstw przeciwko mieniu w krajach Europy Południowo-Wschodniej. Archives of Criminology. XLII/2 (Feb. 2021), 9–25. DOI:https://doi.org/10.7420/AK2020J.