[1]
Klimczak, J. i Niełaczna, M. 2020. Extreme criminal penalties - death penalty and life imprisonment in the Polish penal and penitentiary system: Skrajne kary kryminalne – kara śmierci i dożywotniego więzienia w polskim systemie karnym i penitencjarnym. Archiwum Kryminologii. XLII/1 (kwi. 2020), 225–252. DOI:https://doi.org/10.7420/AK2020F.