[1]
Klimczak, J. and Niełaczna, M. 2023. Extreme criminal penalties - death penalty and life imprisonment in the Polish penal and penitentiary system: Skrajne kary kryminalne – kara śmierci i dożywotniego więzienia w polskim systemie karnym i penitencjarnym. Archives of Criminology. XLII/1 (Feb. 2023), 225–252. DOI:https://doi.org/10.7420/AK2020F.