[1]
Jaworska-Wieloch, A. i Sitarz, O. 2018. Prawa osadzonych w praktyce penitencjarnej w świetle ustalonych porządków wewnętrznych jednostek penitencjarnych i ich konfrontacja z orzecznictwem ETPC. Archiwum Kryminologii. XL (wrz. 2018), 459–494. DOI:https://doi.org/10.7420/AK2018K.