[1]
Pratt, J. i Miao, M. 2019. The end of penal populism : the rise of populist politics: Koniec populizmu penalnego i rozkwit polityk populistycznych. Archiwum Kryminologii. XLI/2 (lis. 2019), 15–40. DOI:https://doi.org/10.7420/AK2019M.