Środki alternatywne dla najmłodszych przestępców program Buskerud

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

środki alternatywne
młodzi przestępcy
program Buskerud
przestępstwa
współpraca
young delinquents
the Buskerud project
alternative measures
criminal offenses
cooperation

Jak cytować

Stangeland, P., Waal, H., & Ostrihanska, Z. (1985). Środki alternatywne dla najmłodszych przestępców program Buskerud. Archiwum Kryminologii, (XII), 79–88. https://doi.org/10.7420/AK1985G
https://doi.org/10.7420/AK1985G
PDF

Bibliografia

Alternativ til fengsling av ungdom, Ministry of Social Affairs, Oslo 1983.

Bay T., Konfliktrådet i Lier. To års erfaring med alternativ konfliktløsning, Notât nr 15.

Bødal K., Arbeidsskolen og dens behandlingsresultater, Universitetsforlaget, Oslo 1962.

Dahl T.S., The Scandinavian System of Juvenile Justice. A Comparative Approach [w:] M.K. Rosenheim, Pursuing justice for the child, University of Chicago Press, Chicago 1976.

Parliamentary report 104, Kriminalmeldingen 1977-1978.

Røthing A., Heving av den kriminelle lavalder? En undersøkelse omkring rettsvesents reaksjoner overfor unge lovbrytere, Notât nr 12.

Stangeland P., Alternativ konfliktløsning, „Norsk Tidsskrift for Miljøterapi” 1981, nr 2.

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.