No. XII (1985)
Articles

Some mechanisms of the growth of crime in Sweden

Jerzy Sarnecki
Swedish National Council for Crime Prevention

Published 1985-03-15

Keywords

 • growth of crime,
 • Sweden,
 • crime,
 • mechanisms,
 • social control

How to Cite

Sarnecki, J., & Kossowska, A. (1985). Some mechanisms of the growth of crime in Sweden. Archives of Criminology, (XII), 47–58. https://doi.org/10.7420/AK1985D

References

 1. Broitsutveckligen 1981, BRÅ-rapport 1981, nr 1.
 2. Carlsson G., Unga lagöverträdare. Bd. II 1965 ars klientelundersöking rörande ungdomsbrottslingar, „SOU” 1972, nr 76.
 3. Flmhorn K., Faktisk brottsligheten bland skolbarn. En enkätundersökining, 1965.
 4. Henricson M., Tonaringar och normer, SO-rapport 1973, nr 4.
 5. Knutsson J., Näd som föklaring till 1800-talcts fillgreppsbrottshighet, Stockholms universitet, Allmän kryminologi 1978.
 6. Lenke L., Alkoholkonsumtion och misshandelsbrottett försök att med kvasiexperimentell design pàvisa en kausal relation, Stockholms universitet, Allmän kryminologi 1980.
 7. Narkotikautvecklingen, BRÅ-rapport 1982, nr 2.
 8. Persson L.G.W., Hidden Criminality-Theoretical and Methodological Problems. Empirical Results, University of Stockholm, Stockholm 1980.
 9. Sarnecki J., Brottsliga ungdomsgäng, BRÅ-rapport 1982, nr 3.
 10. Sarnecki J., Brottslighet och kamratrelationer. Studie av ungdomsbrottslighet i en svensk kommun, BRÅ-rapport 1982, nr 5.
 11. Sarnecki J., Varför är det sa svart att förändra ungdomarnas situation i samhället, Larson, Täby 1982.
 12. Statistiska centralbyran, Brott och rätt i siffror, LiberFörlag, Stockholm 1982.
 13. Tham H., Brottslighet och levandsniva. En undersökining av män i kriminalregistret födda 1892-1953, Liber Fölaget, Stockholm 1980.