Nr XII (1985)
Artykuły

Niektóre mechanizmy wzrostu przestępczości w Szwecji

Jerzy Sarnecki
Szwedzka Krajowa Rada Zapobieganiu Przestępczości

Opublikowane 1985-03-15

Słowa kluczowe

 • wzrost przestępczości,
 • Szwecja,
 • przestępstwo,
 • mechanizmy,
 • kontrola społeczna,
 • growth of crime,
 • Sweden,
 • crime,
 • mechanisms,
 • social control

Jak cytować

Sarnecki, J., & Kossowska, A. (1985). Niektóre mechanizmy wzrostu przestępczości w Szwecji. Archiwum Kryminologii, (XII), 47–58. https://doi.org/10.7420/AK1985D

Bibliografia

 1. Broitsutveckligen 1981, BRÅ-rapport 1981, nr 1.
 2. Carlsson G., Unga lagöverträdare. Bd. II 1965 ars klientelundersöking rörande ungdomsbrottslingar, „SOU” 1972, nr 76.
 3. Flmhorn K., Faktisk brottsligheten bland skolbarn. En enkätundersökining, 1965.
 4. Henricson M., Tonaringar och normer, SO-rapport 1973, nr 4.
 5. Knutsson J., Näd som föklaring till 1800-talcts fillgreppsbrottshighet, Stockholms universitet, Allmän kryminologi 1978.
 6. Lenke L., Alkoholkonsumtion och misshandelsbrottett försök att med kvasiexperimentell design pàvisa en kausal relation, Stockholms universitet, Allmän kryminologi 1980.
 7. Narkotikautvecklingen, BRÅ-rapport 1982, nr 2.
 8. Persson L.G.W., Hidden Criminality-Theoretical and Methodological Problems. Empirical Results, University of Stockholm, Stockholm 1980.
 9. Sarnecki J., Brottsliga ungdomsgäng, BRÅ-rapport 1982, nr 3.
 10. Sarnecki J., Brottslighet och kamratrelationer. Studie av ungdomsbrottslighet i en svensk kommun, BRÅ-rapport 1982, nr 5.
 11. Sarnecki J., Varför är det sa svart att förändra ungdomarnas situation i samhället, Larson, Täby 1982.
 12. Statistiska centralbyran, Brott och rätt i siffror, LiberFörlag, Stockholm 1982.
 13. Tham H., Brottslighet och levandsniva. En undersökining av män i kriminalregistret födda 1892-1953, Liber Fölaget, Stockholm 1980.