No. V (1972)
Articles

The results of research into the school knowledge level of ‘not learning and not working’ youth

Published 1972-09-04

Keywords

  • youth,
  • sociological research,
  • social maladjustment,
  • knowledge level,
  • school

How to Cite

Marek, M. (1972). The results of research into the school knowledge level of ‘not learning and not working’ youth. Archives of Criminology, (V), 118–133. https://doi.org/10.7420/AK1972A4

References

  1. Konopnicki J., Problem opóźnienia w nauce szkolnej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, Wrocław 1961.
  2. Kupisiewicz C., Niepowodzenia dydaktyczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969.