No. XXIX-XXX (2008)
Articles

On the Dysfunctions of Power

Maria Jarosz
Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences

Published 2008-04-01

Keywords

 • dysfunctions of power,
 • dysfunctions of transition,
 • pathologies of institutions,
 • pathologies of authorities,
 • vetting law

How to Cite

Jarosz, M. (2008). On the Dysfunctions of Power. Archives of Criminology, (XXIX-XXX), 827–836. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008BM

Abstract

The text discusses the problems and irregularities associated with the political and economic transformation of Poland at the end of the 20th century. The author draws the reader’s attention to the problems resulting from the privatisation and restructuring of state enterprises, which have translated into difficulties in creating a private sector in Poland. Maria Jarosz points out the systemic problems that arose in the process, e.g. the development of the ‘grey zone’ in the economic sphere or the financial inequalities between the inhabitants of rural areas and those of large agglomerations. The article also mentions pathologies related to the work of institutions and authorities, such as corruption among public officials (especially members of supervisory boards of state-owned companies, whose actions were the subject of in-depth research by the author) and thus corruption of the system of exercising power, political capitalism, and nepotism. The text also tackles the problem of signs of discrimination and the privileging of selected social groups. According to the author, political vetting, which is used to eliminate political opponents and destabilise society, is an effective tool for such actions. In conclusion, Jarosz leaves open the discussion on the possibilities of improving the image of the Polish ruling elites.

References

 1. Górniok O., Pojęcie korupcji [w:] Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2000.
 2. Jarosz M. (red.), Manowce polskiej prywatyzacji, Wydawnictwo Naukowe PWN – Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2001.
 3. Jarosz M., Macht, Privilegen, Korruption, Harrasovitz Verlag, Wiesbaden 2005.
 4. Jarosz M., Naznaczeni i napiętnowani. O wykluczeniu politycznym, Oficyna Naukowa – Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008.
 5. Jarosz M., Nowy układ przywilejów [w:] A. Kojder, Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Komitet Socjologii PAN – Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
 6. Jarosz M., Okazja czyni złodzieja, czyli proces transformacji i prywatyzacji w Polsce [w:] A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski (red.), Korupcja. Oblicza. Uwarunkowania. Przeciwdziałanie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2006.
 7. Jarosz M., Pułapki prywatyzacji, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2003.
 8. Jarosz M., Transformacja. Elity. Społeczeństwo, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2007.
 9. Jarosz M., Władza. Przywileje. Korupcja, Wydawnictwo Naukowe PWN – Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2004.
 10. Kojder A., Dyskretne formy wykluczenia prawnego [w:] M. Jarosz (red.), Naznaczeni i napiętnowani. O wykluczeniu politycznym, Oficyna Naukowa – Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008.
 11. Kubiak A., Łapownictwo w świadomości i doświadczeniu potocznym Polaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 12. Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 13. Quo vadis Polonia?, „Osteuropa” 2006, nr 11-12.
 14. Raciborski J. (red.), Elity rządowe III RP 1997-2004. Portret socjologiczny, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2006.
 15. Zagrożenie korupcją w roku 2001 i 2002, „Biuletyn Informacyjny Departamentu Strategii Kontrolnej NIK” 2003, nr 1.