No. XXIX-XXX (2008)
Articles

Professor Helena Kołakowska-Przełomiec

Beata Czarnecka-Dzialuk
Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Department of Criminology

Published 2008-01-01

Keywords

 • Polish lawyers,
 • bibliography,
 • academic achievements

How to Cite

Czarnecka-Dzialuk, B. (2008). Professor Helena Kołakowska-Przełomiec. Archives of Criminology, (XXIX-XXX), 19–27. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008A

References

 1. Kołakowska-Przełomiec H., Dziecko jako sprawca i jako ofiara przestępstwa. Ochrona dziecka w prawie karnym [w:] T. Smyczyński (red.), Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, „Ars boni et aequi”, Poznań 1999.
 2. Kołakowska-Przełomiec H., Family violence in Poland, „Eurocriminology” 1992, nr 4.
 3. Kołakowska-Przełomiec H. (red.), Przestępstwa kradzieży z włamaniem. Studium kryminologiczne, „Typografika”, Warszawa 1996.
 4. Kołakowska-Przełomiec H., Przestępstwa uprowadzenia lub zatrzymania małoletniego lub osoby nieporadnej (art. 188 K.K.), „Archiwum Kryminologii” 1984, t. XI, s. 227-244, https://doi.org/10.7420/AK1984F.
 5. Kołakowska-Przełomiec H., Społeczne uwarunkowania alkoholizowania się nieletnich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979.
 6. Kołakowska-Przełomiec H., Ustawa z dnia 26 X 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich a Konwencja Praw Dziecka, „Studia Prawnicze” 1992, z. 3-4, s. 3-29.
 7. Kołakowska-Przełomiec H., Zagadnienie profilaktyki przestępczości nieletnich w świetle badań kryminologicznych, „Studia Prawnicze” 1972, z. 34, s. 75-99.
 8. Kołakowska-Przełomiec H., Wójcik D., Idee Konwencji Praw Dziecka a ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich [w:] J. Bińczycka (red.), Prawa dziecka. Deklaracje i rzeczywistość. Materiały z konferencji, Rembertów, 19-21 czerwca 1992, „Impuls”, Kraków 1993.
 9. Kołakowska-Przełomiec H., Wójcik D., Selekcja nieletnich przestępców w sądach rodzinnych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990.