Studia Prawnicze

Zgłoś artykuł

Aktualny numer

Nr 2(222) (2020)
Opublikowany February 27, 2021

„Studia Prawnicze” to renomowane czasopismo naukowe, ukazujące się w Polsce od 1963 r. (do 2019 r. jako kwartalnik, od 2020 r. jako półrocznik). Czasopismo to jest nieprzerwanie wydawane przez  Instytut Nauk Prawnych PAN. W „Studiach Prawniczych”, ze względu na możliwość publikacji obszernych objętościowo opracowań naukowych, autorzy i autorki artykułów mają szansę dokonania pogłębionej i wieloaspektowej analizy poruszanych zagadnień jurydycznych, z możliwością szerszego zaprezentowania poglądów doktryny prawniczej i orzecznictwa. Łamy czasopisma są otwarte dla całego naukowego środowiska prawniczego. Artykuły  naukowe publikowane są w języku polskim oraz angielskim.

Ogłoszenia

Nabór artykułów

Redakcja czasopisma „Studia Prawnicze” zaprasza do składania propozycji artykułów naukowych.


Więcej…

February 16, 2021

Uchwała nr 01/2021 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie wykazu i punktacji czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

W dniu 9 lutego 2021 r. Minister Edukacji i Nauki wydał komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zdecydowanie protestuje, tak w sprawie sposobu opracowywania powołanego wykazu, jak i jego zawartości.


Więcej…

February 16, 2021
Wyświetl wszystkie numery