Editorial TeamZespół redakcyjny

Redaktor Naczelna: Prof. ILS PAS Habil. Dr Celina Nowak, prof INP PAN
Zastępca Redaktora Naczelnego: Prof. Habil. Dr. Gintras Švedas (Vilniaus Universiteto Teisės Fakultetas)
Sekretarz redakcji: dr Agata Kleczkowska (Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences)

Komitet redakcyjny: