LISTA RECENZENTÓW

Zgłoś artykuł

Wykaz rzeczywistych recenzentów (2020 r.)

Prof. Ivo Aersten, Catholic University Leuven

dr Colette Barry, Sheffield Hallam University

dr Barbara Błońska, Uniwersytet Warszawski

dr Piotr Boćko, Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

dr Konrad Buczkowski, Instytut Nauk Prawnych PAN

dr hab. Piotr Chomczyński, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

dr Norbert Cyrus, European University Viadrina

prof. Deborah De Felice, University of Catania

Prof. Davor Derenčinović, University  of  Zagreb

dr Edyta Drzazga, Uniwersytet Jagielloński

dr Maria Grazia Giammarinaro, National University of Ireland

prof. Katalin Gönczöl, Hungarian Society of Criminology

prof. Stuart Green, Rutgers University

dr Magdalena Grzyb, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Beata Gruszczyńska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

prof. Maria João Guia, University of Coimbra

dr Rok Hacin, University of Maribor

dr Ewa Habzda-Siwek, Uniwersytet Jagielloński

prof. Rita Haverkamp, Eberhard Karls University of Tübingen

prof. Irwan Hidayana, University of Indonesia

prof. Leslie Holmes, University of Melbourne

Olivia Iannelli, Trilateral Research

dr Éva Inzelt, Eötvös Loránd University

prof. dr hab. Danuta Janicka, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. Jackie Jones, University of the West of England

prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN, Instytut Nauk Prawnych PAN

prof. Libor Klimek, Matej Bel University Banská Bystrica

prof. Helmut Kury, University of Freiburg

dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Katarzyna Laskowska, Uniwersytet w Białymstoku

prof. dr hab. Zbigniew Lasocik, Uniwersytet Warszawski

Anna Markina, University of Tartu

dr Agnieszka Martynowicz, Edge Hill University

dr Anna Matczak, the Hague University of Applied Sciences

dr Sandra Morgan, Vanguard University

dr hab. Stanisław Mordwa, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Uniwersytet Warszawski

dr Joanna Narodowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Gabriel Oancea, Romanian Academy

dr Natalia Ollus, European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI)

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, Uniwersytet Gdański

dr Szilveszter Póczik, National Institute of Criminology

Prof. John Pratt, Victoria University of Wellington

dr hab. Mateusz Rodak, prof. IH PAN, Instytut Historii PAN

dr Michaela Roubalová, Institute of Criminology and Social Prevention

prof. dr hab. Irena Rzeplińska, Instytut Nauk Prawnych PAN

Jeanne Sarson

prof. Miroslav Scheinost, Institute of Criminology and Social Prevention

dr Olga Siegmunt, Siberian Federal University Krasnoyarsk and University of Vechta

dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

prof. May-Len Skilbrei, University of Oslo

Klara Skrivankova

dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Piotr Stępniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Renata Szczepanik, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Grażyna Szczygieł, Uniwersytet w Białymstoku

prof. dr hab. Maciej Szostak, Uniwersytet Wrocławski

prof. Andromachi Tseloni, Nottingham Trent University

prof. Jan van Dijk, Tillburg University

dr Marcel Van der Watt, University of South Africa

prof. Maartje van der Woude, Leiden University

prof. Sandra Walklate, University of Liverpool

prof. dr hab. Jan Widacki, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

dr hab. Paweł Waszkiewicz, Uniwersytet Warszawski

dr Amy Weatherburn, Vrije Universiteit Brussel

dr Szandra Windt, National Institute of Criminology, Hungary

prof. John Winterdyk, Mount Royal University

dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst, Uniwersytet Warszawski

dr Grzegorz Wrona

prof. Aleš Završnik, University of Ljubljana

 

 

Wykaz recenzentów w latach 2017-2019:

prof. Anna-Karin Andershed, Örebro University

dr hab. Anna Błachnio-Parzych, prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego

dr Barbara Błońska, Uniwersytet Warszawski

dr Konrad Buczkowski, Instytut Nauk Prawnych PAN

dr hab. Piotr Chomczyński, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

dr Beata Czarnecka-Dzialuk, Instytut Nauk Prawnych PAN

dr hab. Wojciech Dadak, Uniwersytet Jagielloński

dr Edyta Drzazga, Uniwersytet Jagielloński

prof. Katalin Gönczöl, Hungarian Society of Criminology

dr Magdalena Grzyb, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Beata Gruszczyńska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

prof. Maria João Guia, University of Coimbra

dr Rok Hacin, University of Maribor

dr Ewa Habzda-Siwek, Uniwersytet Jagielloński

dr Éva Inzelt, Eötvös Loránd University

prof. dr hab. Danuta Janicka, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Anna Kossowska

prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN, Instytut Nauk Prawnych PAN

prof. Libor Klimek, Matej Bel University Banská Bystrica

dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN, Instytut Nauk Prawnych PAN

prof. Helmut Kury, University of Freiburg

prof. dr hab. Katarzyna Laskowska, Uniwersytet w Białymstoku

prof. dr hab. Zbigniew Lasocik, Uniwersytet Warszawski

Anna Markina, University of Tartu

dr Agnieszka Martynowicz, Edge Hill University

dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Uniwersytet Warszawski

dr Maria Niełaczna, Uniwersytet Warszawski

dr Gabriel Oancea, Romanian Academy

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, Uniwersytet Gdański

dr Szilveszter Póczik, National Institute of Criminology

dr hab. Mateusz Rodak, prof. IH PAN, Instytut Historii PAN

dr Michaela Roubalová, Institute of Criminology and Social Prevention

prof. dr hab. Irena Rzeplińska, Instytut Nauk Prawnych PAN

prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, Uniwersytet Warszawski

prof. Miroslav Scheinost, Institute of Criminology and Social Prevention

dr Olga Siegmunt, Siberian Federal University Krasnoyarsk and University of Vechta

dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Piotr Stępniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Renata Szczepanik, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Grażyna Szczygieł, Uniwersytet w Białymstoku

prof. dr hab. Maciej Szostak, Uniwersytet Wrocławski

prof. Andromachi Tseloni, Nottingham Trent University

prof. dr hab. Jan Widacki, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

dr hab. Paweł Waszkiewicz, Uniwersytet Warszawski

dr Paulina Wiktorska, Instytut Nauk Prawnych PAN

prof. Maartje van der Woude, Leiden University

dr Dagmara Woźniakowska-Fajst, Instytut Nauk Prawnych PAN, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Dobrochna Wójcik

prof. dr hab. Eleonora Zielińska

prof. Aleš Završnik, University of Ljubljana