Najstarsze i jedyne czasopismo poświęcone wyłącznie kryminologii, ukazujące się w Polsce od 1960 r. (do 2018 r. jako rocznik, od 2019 r. jako półrocznik). Założycielem i redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Stanisław Batawia - twórca Zakładu Kryminologii INP PAN i Zakładu Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UW. Obecnie redaktor naczelną czasopisma jest prof. Irena Rzeplińska.
Czasopismo, poprzez osobę prof. Stanisława Batawii, jest kontynuatorem ukazującego się w latach 1934-1937 Archiwum Kryminologicznego, które założył prof. Wacław Makowski.

ISSN: 0066-6890 (Print) DOI: 10.7420

 
 

Call for papers to the special issue of „Archives of Criminology”

2019-07-22

It is our pleasure to announce a call for papers to the special issue of „Archives of Criminology” entitled „Criminology and Criminal Justice System in the Central and Eastern European Countries: 30 years after socio-political transformation”.

"Archiwum Kryminologii" na liście ERIH PLUS

2019-06-03

 

Z radością informujemy, że „Archiwum Kryminologii” jako kolejne czasopismo wydawane przez Instytut Nauk Prawnych PAN zostało indeksowane na w bazie ERIH PLUS. Zapraszamy do składania tekstów i przypominamy, że obecnie są one przyjmowane w trybie ciągłym.  • ERIH PLUS
  • Journal Master List / ICI World of Journals
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • PBN/POL-Index
  • CEJSH
  • PBP (Polska Bibliografia Prawnicza)

MNISW
20

Index Copernicus
65.54