Najstarsze i jedyne czasopismo poświęcone wyłącznie kryminologii, ukazujące się w Polsce od 1960 r. (do 2018 r. jako rocznik, od 2019 r. jako półrocznik). Założycielem i redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Stanisław Batawia - twórca Zakładu Kryminologii INP PAN i Zakładu Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UW. Obecnie redaktor naczelną czasopisma jest prof. Irena Rzeplińska.
Czasopismo, poprzez osobę prof. Stanisława Batawii, jest kontynuatorem ukazującego się w latach 1934-1937 Archiwum Kryminologicznego, które założył prof. Wacław Makowski.

ISSN: 0066-6890 (Print) DOI: 10.7420

 
 

An international competition for young criminologists from CEE countries

2019-09-23

The editorial board of the Archives of Criminology is pleased to announce an international competition for young criminologists for an outstanding academic article in the field of criminology.

Call for papers to the special issue of „Archives of Criminology”

2019-07-22

It is our pleasure to announce a call for papers to the special issue of „Archives of Criminology” entitled „Criminology and Criminal Justice System in the Central and Eastern European Countries: 30 years after socio-political transformation”.  • ERIH PLUS
  • Journal Master List / ICI World of Journals
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • PBN/POL-Index
  • CEJSH
  • PBP (Polska Bibliografia Prawnicza)

MNISW
20

Index Copernicus
83,53